Club van 50

Club van 50 zoekt nieuwe leden

De club van 50 heeft het afgelopen seizoen zijn eerste bijdrage kunnen leveren aan AWC. 
Het doel dat door de leden werd gekozen was het plaatsen van de dug-outs op veld 3. De aanschaf ging boven het beschikbare budget, maar door een bijdrage uit de grote clubactie kon het eea toch gerealiseerd worden.

Er hebben zich tot nu toe 42 leden aangemeld. Een mooi resultaat. Wij hopen echter dat de club zich verder zal uitbreiden. Extra inkomsten kan een vereniging als AWC altijd wel gebruiken. Het is echter aan de leden van de club van 50 waar dit geld aan besteed gaat worden.
Een lid betaald jaarlijks €50 en heeft dan inspraak over de besteding. De inkomsten komen dus niet op de begroting van de vereniging te staan, maar blijft in beheer van de club van 50.
Dit jaar is het doel het verplaatsen van de speeltuin naar een betere, maar vooral ook veiligere plaats op de Wychert. Indien mogelijk zal ook gekeken worden naar vervanging van de toestellen.

Ben je een betrokken lid, ouder of gewoon een betrokken burger met een voorkeur voor het groen en wit, sluit je dan aan bij ons.

Aanmelden kan via het sturen van een mail naar frank_tcawc@hotmail.nl. Je ontvangt dan een inschrijfformulier dat je kunt inleveren op het bovenstaande mailadres.
Uw naam zal vervolgens als lid op het bord in de kantine komen te staan.
De bijdrage geldt voor de periode augustus 2015- juni 2016. 
Eindelijk dug outs op veld 3

Eindelijk staan ze er dan. Op veld 3 staan 2 prachtige dug outs. Hiermee hebben we eindelijk onderdak voor spelers die op veld 3 hun wedstrijden als reserve moeten plaatsnemen.

De dug-outs zijn betaald uit de bijdrage van de deelnemers aan de Club van 50 en extra opbrengsten vanuit evenementen. Een fantastisch resultaat dat een vervolg verdient. 

In november 2013 is de club van 50 opgestart en tot op dit moment hebben ca 50 deelnemers zich aangemeld. Een mooi resultaat tot nu toe. Van alle deelnemers zijn bordjes in de kantine  opgehangen. Zoals beschreven in de opzet, wil de club van 50 jaarlijks een bijdrage leveren aan de verbetering van de faciliteiten voor de leden.
Dat vragen we aan alle mensen die een groen wit hart hebben. Het starten van een dergelijk initiatief is niet eenvoudig, maar door te laten zien wat er met het geld gebeurd denken we draagvlak voor deze club te krijgen. Als lid van de club van 50 heb je inspraak in de besteding van het geld. Voor de zomervakantie beleggen we opnieuw een bijeenkomst om het doel voor 2015 te benoemen. Ideeën kunnen aan opgestuurd worden of in de brievenbus gestopt worden.

Wij roepen iedereen op om de club van 50 ,en dus AWC, te steunen. De bijdrage van 2014 is nu besteed. Bestaande leden vragen wij om hun bijdrage voor 2015 te doen, nieuwe belangstellenden vragen wij om zich aan te melden. Dat kan via een aanmelding via emailadres clubvan50@awcwijchen.nl of dmv het invullen van het aanmeldformulier dat verkrijgbaar is aan de bar.

Club van 50

Het doel van het oprichten van een "Club van 50" is het genereren van extra inkomsten voor de voetbalvereniging AWC. Van die inkomsten worden voorzieningen, faciliteiten of evenementen gefinancierd die op een andere manier niet door de vereniging kunnen worden vrijgemaakt. Het is de bedoeling dat ieder lid van de "Club van 50" per jaar € 50,-- inlegt. Het geld zal niet terechtkomen in de clubkas, maar wordt gereserveerd op de rekening van de penningmeester. Voorzieningen, faciliteiten of evenementen die hier eventueel van kunnen worden gefinancierd of waar een bijdrage aan geleverd zou kunnen worden zijn: 

* Nieuwe jeugdhoek

* Nieuwe trainingsfaciliteiten

* Trainingsmaterialen

* Voetbalclinics

 * AWC app etc.

Leden kunnen uiteraard ook zelf ideeën aanbrengen Het is de bedoeling dat we jaarlijks een ledenvergadering organiseren waarbij we gezamenlijk een portfolio gaan samenstellen van de ideeën en deze gaan prioriteren, Wanneer U zich aanmeld zullen wij U door middel van een informatiebulletin op de hoogte houden. Wij streven er naar om dit bulletin 2 tot 3x per jaar aan U te verzenden. Uw naam komt op een daarvoor apart gemaakt bord te staan. Leden met een eigen bedrijf kunnen hier tevens hun website op vermelden dat door iedereen gezien kan worden. Daarnaast zal er een verwijzing op de website van AWC komen. Hier zullen wij regelmatig mededelingen doen van de voorzieningen, faciliteiten of evenementen waarin de "Club van 50" investeert en de voortgang daarvan. 

Eenmaal per jaar zal er een vergadering plaatsvinden met de leden van de "Club van 50" waar verantwoording zal worden afgelegd over het door de "Club van 50" gevoerde beleid, de resultaten en hier wordt afgesproken op welke wijze het geld van de "Club van 50" zal worden besteed. Vanuit sv AWC zullen Marco Hendriks, Frans Derks en Frank de Haan ad interim zitting nemen in het bestuur van de "Club van 50". Het samenstellen van het nieuwe bestuur van deze "Club van 50"zal tijdens de 1e ledenvergadering gaan plaatsvinden. Draagt U de voetbalvereniging sv AWC ook een warm hart toe, wordt dan lid van de "Club van 50", want met Uw bijdrage kunnen wij mede uit Uw naam voorzieningen, evenementen en faciliteiten voor elkaar krijgen die van sv AWC een vereniging maken die voor iedereen wat te bieden heeft.

Wilt U toetreden tot "Club van 50", download dit inschrijfformulier CV50.docx  vul het in en stuur het digitaal aan clubvan50@awcwijchen.nl Heeft U nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Frank de Haan of met een ander lid van de evenementencommissie.

Menu

Hoofdsponsoren