Teamindelingen 2016-2017

11-07-2016:

Voorlopige teamindelingen (pupillen en junioren) voor het seizoen 2016-2017.


Deze indelingen hebben als werktitel “voorlopige teamindelingen seizoen 2016-2017” omdat het mogelijk blijft teams te wijzigen en/of aan te vullen door de aanmelding van nieuwe leden of nieuwe verzoeken die ons nog niet bereikt hebben. Ook zijn er in sommige selecties bewust nog plekken open gehouden omdat die in Augustus pas ingevuld gaan worden.

De KNVB heeft de benaming van de teams gewijzigd. Dit om meer in lijn te zijn met de landen om ons heen. De F-pupillen gaan JO9 heten. De E-pupillen JO11 en de D-pupillen JO-13 etc. De F1 wordt dan JO9-1 etc.

Zoals besproken zijn de nieuwe competitieindelingen reeds bekend daarom heb ik voor de pupillenteams ook de nieuwe competitieindeling toegevoegd. Er loopt nog 1 verzoek voor de F6, maar daar is nog geen reaktie op gekomen van de KNVB.

 

Voorlopige teamindeling junioren 2016-2017.xls

Voorlopige teamindeling pupillen 2016-2017.xls