Spelerspas

21-10-2017:

Pasfoto's en spelerspas

Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app. Daarna kan het pas weer na het einde van voetbalseizoen medio 2018.

Zorg daarom dat jij als spelend lid van s.v. AWC voor 1 november een correcte spelerspasfoto hebt. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 12 en ouder.

Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van vele clubs en gebruikers, om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid.

Wijzigen voor 1 november

Sinds dit seizoen werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier. Wekelijks worden ruim 17.000 van de bijna 17.500 wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken app en we zien het aantal wekelijks licht stijgen. De Wedstrijdzaken app bevat ook de digitale spelerspas.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto toevoegen of wijzigen via de voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app.
Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen.

Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s toevoegen of wijzigen.
Spelerspas

Gezien de verwarring/onduidelijkheid omtrent het gebruik van de spelerspas, onderstaand een aantal van de belangrijkste punten ter verduidelijking.

Bestemd voor leiders/aanvoerders/coaches:
 1. de pas geldt voor:
  - mannen/vrouwen senioren A-,B- en C-junioren (jongens en meisjes)
  - D-pupillen (jongens en meisjes)
 2. Ondertekening/parafering wedstrijdformulier
  - Senioren: vooraf ondertekenen en na afloop paraferen door de
    aanvoerder
  - Jeugdvoetbal: vooraf ondertekenen en na afloop paraferen door 
    aanvoerder/leider
  Het ondertekenen moet minimaal 15 minuten vóór de wedstrijd geschieden.
 3. De wisselspelers moeten vooraf op het wedstrijdformulier worden vermeld. Indien spelers later aankomen moeten de gegevens na afloop worden ingevuld en gecontroleerd.

Bestemd voor de scheidsrechters
De scheidsrechter is verplicht de pasjes te controleren in het bijzijn van de leiders/aanvoerders van beide partijen. Hij of zij plaatst ná de wedstrijd een kruisje achter de spelers die zijn ingevallen en zet GP ('geen pas') achter de spelers zonder spelerpas.

Bij eventuele wijzigingen zal getracht worden dit tijdig aan te geven.