Afspraken wedstrijdzaken

Afspraken vanuit wedstrijdzaken voor pupillen leiders
 
Tevens willen wij de E- en F-leiders er nogmaals op wijzen dat de wedstrijdgoaltjes na de laatste pupillenwedstrijd op dat veld opgeruimd dienen te worden zodat erna de elftallen hun wedstrijd kunnen spelen en dat niet zij dit moeten doen. Wij zullen de teams die dit nalaten dan ook erop aanspreken en eventueel actie ondernemen.
 
Het is altijd belangrijk je voor een wedstrijd te melden bij de wedstrijdcoördinator van dienst. Hij of zij kan altijd info hebben en je weet direct of je zorg moet dragen voor het opruimen van de goals en daarna kun je dit ook meteen regelen met je medebegeleiding en/of ouders.
 
Voor de elftallen is het de bedoeling dat zij hun tegenstander ontvangen en ook eventueel de scheidsrechter.
 
Ook maken wij iedereen erop attent dat het niet is toegestaan dat ouders zich binnen de afrastering bevinden en dat alleen de coach de aanwijzingen geeft. Er zijn al wat problemen geweest hierover en door met elkaar een lijn te trekken kunnen we de zaken uniform aanpakken. Daarnaast is ook toezicht vereist in de kleedkamer bij trainingen en wedstrijden. Met deze korte update hopen we dat de tweede helft van de competitie voor iedereen prettig verloopt alsmede voor ook de andere vrijwilligers binnen AWC.
 
Met vriendelijke groeten,
Namens wedstrijdzaken jeugd en de jeugdcommissie s..v. AWC Wijchen