Technische commissie

20-04-2016:

Na enkele tekstuele aanpassingen treft U hier, als download-bestand, de finale versie aan van het Voetbalplan 3.0 van s.v. AWC.

Enkele onderwerpen uit het plan zijn al in gang gezet en de komende maanden zal er worden gewerkt aan de realisatie van de overige speerpunten.

We houden jullie regelmatig op de hoogte van de voortgang middels meldingen op sociale media, website en in de nieuwsbrief van s.v. AWC.

Voor vragen gelieve contact op te nemen met Guus van Schijndel via het mailadres: voetbalzaken@awcwijchen.nl

s.v. AWC Voetbalplan3.0 final April 2016.pdf


Technische Zaken

De Technische Commissie (TC)
De TC bewaakt de technische- en organisatorische zaken van de vereniging. Ook de medische verzorging, opleidingen en de scouting behoren tot hun verantwoordelijkheid. In het Voetbal Technisch Beleidsplan (VTBP) wordt uiteengezet wat de visie en de doel- stellingen van de vereniging zijn en hoe we deze willen bereiken. Jaarlijks wordt het plan geüpdatet. De voorzitter van de TC is de rechtstreekse spreekbuis van en naar het Bestuur van de vereniging en onderhoudt contacten met de voorzitters van de andere commissies binnen de vereniging. De leden zijn:

Bestuurslid voetbalzaken (vacant, voorzitter)

De coördinator senioren selecties (Mark Toonen)
De seniorenselectie coördinator onderhoudt vanuit de TC contacten met de trainers, spelers, leiders en verzorger(s) van de seniorenselecties (1-2-3). Betreffende voetbaltechnische- en tactische zaken. Indelingen, trainingen, kader behoren tot zijn/ haar taken. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

De seniorencoördinator niet selectie teams (vacant)
De seniorencoördinator niet selectieteams onderhoudt, vanuit de seniorencommissie (SC) contacten met de vrijwillige trainers, leiders en verzorgers van de lagere seniorenteams betreffende voetbal- technische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe spelers behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de Technische Commissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

Coördinator vrouwen- /meidenvoetbal (Ton Stinissen)
De coördinator vrouwen- /meidenvoetbal onderhoudt, vanuit de TC contacten met de trainers, leiders en verzorgers van de vrouwen- en meidenteams betreffende voetbal technische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe speelsters behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de senioren- en jeugdcommissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

De juniorencoördinator (Frank Graveth)
De juniorencoördinator onderhoudt, vanuit de TC contacten met de trainers, leiders en verzorgers van de Junioren teams (A-B-C) betreffende voetbal technische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe spelers behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de jeugdcommissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte werkafspraken.

De pupillencoördinator (Guus van Schijndel)
De pupillencoördinator onderhoudt, vanuit de TC contacten met de trainers en (hoofd)leiders van de pupillen teams (D-E-F-mini’s) betreffende voetbaltechnische zaken. De indeling van de teams, de trainingen, nieuwe kaderleden, indeling nieuwe spelers behoren tot zijn/ haar taken i.o.m. de jeugdcommissie. Hij/ zij bewaakt de gemaakte afspraken. In het geval dat er een vacature ontstaat, nemen de (hoofd)leiders van deze leeftijdsgroep, voor zover mogelijk, de taken over.

Technische coördinatoren
A- en B-junioren: Frank Graveth
C- en D-junioren: Vincent Koolen
E- en F-pupillen: Björn van de Groes

De coördinator opleidingen en scouting (vacant)
Deze coördinator is verantwoordelijk voor de activiteiten rond opleidingen en scouting. De specifieke taken zijn terug te vinden in het “leidersprotocol s.v. AWC” (leidraad voor de leider).

Voetbalacademie AWC
De voetbalacademie is in het seizoen 2008-2009 in het leven geroepen om het niveau van alle spelers en kaderleden te verbeteren. In het voor- en najaar worden voor alle jeugdleden, gratis, 6 extra trainingen verzorgd onder leiding van ‘eigen’ trainers. Via de contactpersoon worden regelmatig contacten onderhouden met de TC en worden de doelstellingen/uitgangspunten (VTBP) geëvalueerd en zonodig bijgesteld.

Trainingen

  • De maandag en de woensdag zijn in principe de jeugdavonden. Op de andere dagen wordt er ook tot ongeveer 20.15 uur door verschillende (jeugdteams) getraind.
  • De planning van de trainingstijden wordt aan het begin van het nieuwe seizoen gepubliceerd op de site. Zijn er daarna afwijkingen dan brengen de leiders de spelers op de hoogte. Bij voorstellen tot wijziging moet er altijd contact opgenomen worden met de voorzitter van TC, die de contacten heeft met de trainers / terreinmeesters (via de coördinator sportpark). Bij een incidentele wijziging is een mededeling voldoende, indien dat tijdig bij de terreinmeester wordt gemeld. Bij afgelastingen van competitiewedstrijden is er een mogelijkheid tot training ná aanmelding bij de terreinmeester. De dinsdag en donderdag zijn voornamelijk gereserveerd voor de senioren. De vrijdag avond wordt ook gebruikt door selecties.
  • Trainingen vinden, in principe, plaats op de velden 4, 5, gedeeltelijk veld 3 en de keepershoek of incidenteel op een ander veld, indien daar toestemming is van de coördinator sportpark/ terreinmeester.
  • Materialen dienen direct ná de training teruggebracht te worden bij de terreinmeester en de doeltjes teruggezet op een daarvoor ingerichte opbergplaats. Voor zoekgeraakte ballen wordt het team verantwoordelijk gesteld en wordt een bedrag in rekening gebracht.
  • Taken voor de leiders voor, ná de trainingen staan vermeld in het “leidersprotocol s.v. AWC” (leidraad voor de leider).
Wedstrijden
Vanuit de commissie jeugd en senioren (wedstrijdsecretarissen) worden alle gegevens, benodigd voor de wedstrijden, aangeleverd. De wedstrijdsecretarissen onderhouden de contacten met de KNVB, stellen wedstrijdschema’s op, stellen scheidsrechters aan, regelen oefenwedstrijden (i.o.m de coördinatoren) zijn verantwoordelijk voor de kleedkamerindeling (i.o.m. de terreinmeester/ coördinator sportpark). Voor toernooien wordt jaarlijks een groep vrijwilligers aangezocht om deze mede te regelen.

Spelers
Zie regeling: “Voetbal Technisch Beleidsplan” (VTBP). Volgens de richtlijnen in dit plan worden spelers/ speelsters (door) geschoven/ ingedeeld bij een team. Bij een tekort aan spelers/ speelsters voor een wedstrijd of bij doorstroming (ná de winterstop) wordt er gehandeld volgens de genoemde richtlijnen. Voor talenvolle spelers/ speelsters bestaat er een aparte regeling: zie regeling talentvolle spelers s.v. AWC. Om de overgang van A –spelers naar de senioren zo soepel mogelijk te laten verlopen, worden extra bijeenkomsten georganiseerd. Voor spelers van selectieteams zijn aan het einde van het seizoen selectiebijeenkomsten om de opstart van het nieuwe seizoen te maken. Voor de pupillen worden door het seizoen heen momenten ingelast om de spelers te ‘beoordelen’. Dit gebeurt door, in principe gekwalificeerde trainers of personen die daarvoor aangesteld worden. Incidenteel kunnen er selectie- indelingswedstrijden worden georganiseerd. Zonder overleg met/ toestemming van de coördinator junioren mogen geen jeugdspelers bij seniorenteams ingezet worden.
 
Afgelastingen
In het “leidersprotocol s.v. AWC” staat vermeld hoe om te gaan in het geval van mogelijke afgelastingen. Daarnaast kan men bij afgelastingen van wedstrijden in het weekend zich aanmelden voor een training bij de coördinator sportpark/ terreinmeester.
 
Vervoer
Zie: “Vervoersregeling s.v. AWC”.