Alcohol regels

21-10-2017

NIX onder 18


Recentelijk hebben ons klachten bereikt dat er in het clubhuis en op het terras door jongeren onder 18 jaar toch bier is gedronken, ondanks het feit dat daar door onder andere het clubhuispersoneel met enige regelmaat op wordt toegezien.
In verband daarmee heeft het bestuur besloten dat er in de komende maand november geen kannen bier weer worden verstrekt op de zaterdagen, waarmee de kans op misbruik wordt beperkt.
Ook zal het clubhuispersoneel, nog meer dan tot nu toe, naar de ID kaart vragen van hen die alcoholhoudende dranken bestellen.
Aan de leiders en trainers van de juniorenteams onder 19 en onder 17 wordt verzocht dat binnen de teams bekend te maken.

Wellicht goed om de mededelingen omtrent de alcoholwetgeving zoals hieronder staat  door te nemen, met name de boetes die kunnen worden opgelegd als men constateert dat de regels niet worden nageleefd.


16-11-2016:

Alcoholgebruik onder 18.

Naar aanleiding van een publicatie in "De Gelderlander" van woensdag 16 november (lees hier) wijzen wij eenieder nog even op de regels (zie hieronder) omtrent alcoholgebruik zoals dat in 2014 bij s.v. AWC is bepaald.

Het bestuur van s.v. AWC heeft als beleid deze regels ook te handhaven. Daar we echter niet op alles zicht hebben, verzoeken wij de ouders/familie daarin ook hun verantwoordelijkheid te nemen.


Mededeling omtrent alcohol-regelbeving.

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden.

Wijziging:

- de leeftijd aan welke bezoekers alcohol worden mag geschonken, is verhoogd naar 18 jaar.

Gemeentelijke verordening:

De gemeentelijke verordening is aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste maatregelen zijn:

- Sportverenigingen die zich richten op jeugdigen mogen op zaterdagen pas vanaf 15:00 uur alcohol schenken.

De gemeente Wijchen hanteert bij een geconstateerde overtreding de volgende sancties:

- bij een eerste overtreding voor de vereniging wordt een waarschuwing gegeven;

- bij een tweede overtreding heeft de gemeente het recht om de vergunning van de vereniging (al dan niet tijdelijk) in te trekken;

-daarnaast kunnen overtredingen worden bestraft met een boete. Voor jongeren die in het bezit zijn van alcohol een boete van € 45,-- (tot 16 jaar) en €90,-- (tussen 16 en 18 jaar) en voor s.v. AWC €1360,--

Consequenties voor barpersoneel, leden en andere bezoekers:

- op zaterdag wordt er, ook als er geen jeugd aanwezig is, pas vanaf 15:00 uur alcohol geschonken. Van maandag tot en met vrijdag vanaf 19:00 uur en op zondag vanaf 11:30 uur.

Barpersoneel kunnen naar een legitimatie vragen en mogen, als iemand jonger is dan 18 jaar, geen alcohol schenken. het helpt als iedereen onder de 25 jaar een legitimatie uit zichzelf laat zien;

-het is bij s.v. AWC niet toegestaan alcoholhoudende dranken aan iemand die jonger is dan 18 jaar af te geven (dit geldt in feite ook voor ouders);

-bij controle wordt eenieder verzocht de controleurs op een fatsoenlijke en respectvolle wijze te woord te staan. Zij zijn de uitvoerders van een door de gemeenteraad vastgestelde verordening op basis van de landelijke wetgeving. Voor deze controles kunnen ook minderjarige jongeren als "mystery guests" ingezet worden. Door de samenwerking met omliggende gemeenten is er meer capaciteit beschikbaar om controles uit te voeren.

De baropbrengsten zijn voor s.v. AWC een belangrijke bron van inkomsten. Het (geheel of gedeeltelijk) wegvallen daarvan kan onze vereniging in financiële problemen brengen.

Eenieder wordt verzocht zich aan deze regels te houden.