Sportpark

Sportpark

Na de verbouwing van ons clubhuis en kleedlokalen zijn wij extra trots op ons totale sportpark. Dit alles danken wij niet alleen aan alle "verbouwings-vrijwilligers" maar vooral ook aan onze vaste sportpark medewerkers, "de werkgroep".
Daarom vragen wij iedereen zijn/haar steentje bij te dragen door afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, geen vernielingen aan te brengen en zeker geen glaswerk op of in de nabijheid van onze velden bij zich te dragen.Met suggesties, op-of aanmerkingen kan u richten aan sportparkbeheer@awcwijchen.nl