Sponsoring

Reclame en Sponsoring


Binnen de vereniging sv A.W.C. functioneert de reclame en sponsorcommissie. Deze commissie heeft tot taak sponsoren voor de vereniging of individuele elftallen/teams te werven. Diverse vormen van sponsoring kent de vereniging zoals o.a.:
  • Hoofdsponsor
  • Subsponsor
  • Stersponsor
  • Pakketsponsor
  • Elftalsponsor
  • Reclameborden
  • Adverteerder

Dit wordt verder ondersteund door een overzichtelijke en uitgebreide presentatiemap. Ook behoort het tot de werkzaamheden van de commissie de daartoe benodigde contracten op te stellen en af te sluiten. Tevens dienen zij zorg te dragen voor een correcte uitvoering en naleving van de uit die contracten voortvloeiende verplichtingen voor sv A.W.C. De huidige bezetting van de commissie bestaat uit vijf personen, waarvan onderstaand een uitgebreide informatie. Een wens vanuit het bestuur, maar bovenal van de commissie is om een bezetting te krijgen van minimaal zes personen. Geïnteresseerden voor deze tak van vrijwilligerswerk binnen de vereniging sv A.W.C. kunnen uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen met een lid van deze commissie.

E-mail: secretaris@awcwijchen.nl

Onze deskundigen
Ton van de Boogaard (024-6417045)

Aquisitie en informatie
Jos van Beek (06-53664825
jvanbeek@jwr.nl