Webbeheer

WEBTEAM AWC


Het Webteam bestaat uit;

contact Bestuur


Harrie Jansen: hajansen1@kpnmail.nl
contentbeheer/redacteur (speciale aandacht nieuwsbrief)

Tim Giesbers: timgiesbers@outlook.com
redacteur


Kopij voor onze website is aan te leveren via ons vaste e-mail : webbeheer@awcwijchen.nl.
Aanspreekpunten hiervoor is Harrie.
Voor teamfoto's kun je je wenden tot Tim voor verslagen en overige via Harrie.
Wij zien jullie bijdragen graag tegemoet!

Webbeheer zit ook op Twitter via @awcwijchen

En natuurlijk draait het vooral om:
www.awcwijchen.nl

Bezoek ons nu!