Clubhuis

17-12-2017

In verband met de komende feestdagen is het clubhuis gesloten van woensdag 20 december tot en met 5 januari 2018.

Op zaterdag 6 januari gaan we weer open en zal het Darttoernooi worden georganiseerd.

DE MEDEWERKERS VAN HET CLUBHUIS WENSEN JULLIE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN BIJZONDER

GEZELLIGE JAARWISSELING.


21-10-2017

NIX onder 18

Recentelijk hebben ons klachten bereikt dat er in het clubhuis en op het terras door jongeren onder 18 jaar toch bier is gedronken, ondanks het feit dat daar door onder andere het clubhuispersoneel met enige regelmaat op wordt toegezien. 
In verband daarmee heeft het bestuur besloten dat er in de komende maand november geen kannen bier weer worden verstrekt op de zaterdagen, waarmee de kans op misbruik wordt beperkt. 
Ook zal het clubhuispersoneel, nog meer dan tot nu toe, naar de ID kaart vragen van hen die alcoholhoudende dranken bestellen. 
Aan de leiders en trainers van de juniorenteams onder 19 en onder 17 wordt verzocht dat binnen de teams bekend te maken.

Wellicht goed om de mededelingen omtrent de alcoholwetgeving zoals hieronder staat  door te nemen, met name de boetes die kunnen worden opgelegd als men constateert dat de regels niet worden nageleefd.
Samenstelling

Voorzitter, Eef Evers
Medewerkers
De vereniging heeft momenteel zo'n 20 medewerkers voor het beheer en de exploitatie van ons clubhuis en jeugdhonk. Zij hebben allemaal de cursus IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) gevolgd.