Van de bestuurstafel

NOTULEN BESTUURSVERGADERING s.v. A.W.C. d.d. 13-12-2016

 Afwezig: geen

 1)            20.00 uur OPENING

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 1.       VASTSTELLEN AGENDA
 • Voorgestelde agenda is akkoord.

3)            INGEKOMEN STUKKEN/MEDEDELINGEN

 • Nieuwjaarsreceptie Gemeente: AB gaat met 5 personen.
 • Commissie onderscheidingen: leden die 50/60 jaar lid zijn maar geen kaderleden. Wat doen we hier mee? Voorstel is AWC-speldje.  Daarnaast heeft de commissie voorstellen gedaan voor leden, die gehuldigd moeten worden op de nieuwjaarsreceptie..
 • Stichting groene grasvelden: vrijwilligers zijn lid van club en daarmee verzekerd
 • Beleidsnotitie groene grasvelden: AB gaat akkoord met voorstellen van de beleidsnotitie. BTW constructie is onduidelijk. Aandacht wordt gevraagd  betreffende veger. Deze is eigendom van AWC en dat moet zo blijven.
 • Subsidie kleedaccommodatie: subsidie is door gemeente betaald.
 • KNVB voorstel om later te beginnen met de competitie: merendeel is voor en blij met deze aanpassing. Groene grasvelden moet wel gevraagd worden hoe zij hier tegen over staan.
 • KNVB pilot wedstrijdformulier via app. AWC2 is onderdeel van pilot. Bevindingen positief. Wordt vervolgd, zodra KNVB dit systeem gaat invoeren.
 • Wijchen schaatst – curling op 21 dec.  AWC doet met één team mee.
 • Evaluatie ALV: AB is teleurgesteld in de magere opkomst.
 • Werkgroep “iedereen draagt een steentje bij” heeft gebrainstormd.

  2 vervolgacties 1) takenlijst opstellen met alle (on)mogelijke inzetmogelijkheden  2) navraag commissies doen waarvoor hulp kan worden ingezet/noodzakelijk is. Werkgroep wordt gevraagd concreet voorstel uit te werken voor medio januari 2017, zodat een bijzondere extra ledenvergadering uitgeschreven kan worden. Hoofdbelang is dat meer ‘vrijwiliggers’ mee gaan helpen.

 • Nieuw briefpapier wordt besteld.
  • VOG: KNVB aanvraag is gedaan. We wachten nu op Justice voor een vervolg/code. Eerste communicatie is gedaan via nieuwsbrief. Dit moet vervolgd worden zodra groen licht van Justice er is. VOG gaan we invoeren voor alle kaderleden.Vertrouwenspersoon is voorwaarde.
  • Er komt  informatie op website dat AWC nieuw beleid gaat voeren inzake VOG nav recente gebeurtenissen.
 • Screening noodzakelijk mbt bondsleden en verenigingsleden.
 • Wasproblematiek. Situatie blijft niet ideaal en blijft om aandacht vragen.
 • Oud papier ophalen in Wijchen Oost: De kosten van DAR, als zij papier moeten ophalen, zijn significant. AWC9 neemt het ophalen dit seizoen voor hun rekening.

4)             NOTULEN    

            Geen opmerkingen.                                                                                                                                             

5)            SECRETARIAAT

 • Een “Heidag” is noodzakelijk om de noodzakelijke ‘meters’ te maken mbt vrijwilligersbeleid en communicatie/PR.
 • Voetbalplan naar Clubplan: thema voor eerstvolgende Heidag. Het voetbalplan3.0 moet aangevuld worden met wat wij met de totale club willen. Daarvoor moet per bestuursverantwoordelijkheid een beleidsplan /plan van aanpak gemaakt worden. Op afgelopen Heiochtenden hebben we over de verschillende verantwoordelijkheden gepraat. Hier moeten we op doorpakken en eea op papier uitwerken. Aktie: allen

6)            VOETBALZAKEN

 • Afgelopen maand is een goede inventarisatie gemaakt voor AWC1,2, 3 en JO19. Dit met de ambitie om snel duidelijkheid te hebben waar we eventuele versterkingen moeten zoeken. Ook is afgesproken dat AWC 2 en 3 teamtaktisch kunnen trainen op dinsdag wanneer zij dat wensen. Focus is niet alleen meer AWC1. 4 eerstejaars jeugdspelers krijgen speciale aandacht om als AWC meer te kunnen bieden en ze te binden aan de club.
 • Trainers: nog steeds hebben 2 selectieteams (JO17.2, JO15.2) geen trainer.
 • Dotcomsport: 25 jan. bijeenkomst bij AWC.
 • Start VA en opening jeugdhonk: te weinig communicatie, hetgeen impact heeft op snelheid van cultuurwijziging binnen club alsmede het informeren / betrokkenheid creeren van sponsoren.
 • Materialen: 3 pupillengoals aangeschaft. Rosmalen groep sponsort.

7)            VRIJWILLIGERS

 • kaderlijst wordt doorgespit. Dit ivm kerstkaarten.
 • Opbrengst Grote Club Aktie ruim € 4000. Hier moeten nog wel kosten vanaf.
 • Fair Play: enkele zaken lopen. Geen zaken die extra aandacht vereisen. 

  8)            FINANCIËN

 • 2e helft contributie wordt nu uitgestuurd.
 • Penningmeester gaat nog dit jaar de MARAP aug- dec 2016 maken.
 • Voorstel ledencertificaten wordt uitgewerkt

9)            COMMERCIËLE ZAKEN.

 • Geen prangende zaken te melden.

10)            ALGEMENE ZAKEN.

 • Kinderspeeltoestellen. Begin januari 2017 wordt bij de gemeente gekeken.
 • Materialen zijn opgehaald bij NSG: lockers, meubilair, TL armaturen en smartboard. NSG bedankt.
 • Instructielokaal en medische ruimte worden opgeknapt in de 2 weken dat de accommodatie dicht is.
 • Bingoavond vrijdag as 16 dec 2016.