Van de bestuurstafel

06-11-2017:

Via onderstaande downloadlink is het jaarverslag van onze secretaris te lezen, gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 oktober j.l.

JAARVERSLAG 2016-2017.doc