Parkeren de Wijchert

TOEGANG ACCOMMODATIE

Het parkeren van auto’s aan de Havenweg heeft na de ingebruikstelling van het draaipoortje aan de achteringang van onze accommodatie, voor nog al wat overlast gezorgd aan de bewoners van de Havenweg. Naast de bestaande parkeerhavens, werden auto’s geparkeerd op groenstroken, voortuinen en opritten van de aldaar wonende mensen. Met de gemeente Wijchen en de politie hebben intussen gesprekken plaatsgevonden, om te komen tot aanvaardbare en veilige oplossingen van dit nijpende probleem. Een parkeerverbod aan de noordzijde van de Havenweg, welke door ons als een mogelijke oplossing werd aangedragen, is afgewezen in verband met het drukke vrachtverkeer aldaar. Zij staan op het standpunt dat er bij de hoofdingang van s.v. A.W.C. ruim voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn voor al diegene die bij onze vereniging moeten zijn.

De ingang aan de Havenweg is altijd, en nog steeds, bedoeld als een bevoorradingsweg, en moet te allen tijde vrij en bereikbaar zijn voor hulpdiensten e.d. Wij hebben indertijd het bewuste poortje bij wijze van proef daar geïnstalleerd, maar nu blijkt de gerealiseerde mogelijkheid om daar het sportpark op te komen bij te dragen aan de parkeeroverlast op de Havenweg. Om de overlast voor de bewoners van de Havenweg te doen ophouden hebben wij besloten dat de accommodatie voor onze leden en bezoekers enkel nog maar bereikbaar zal zijn via onze hoofdingang gelegen aan de Oostzijde.

Wij zullen er nauwlettend op toe zien dat op geen enkele andere wijze toegang verkregen wordt tot ons sportpark. Wij vragen Uw aller medewerking en begrip hiervoor.
 
BESTUUR s.v. A.W.C.